Vilka är vi

Vilka är vi

Brickebergskyrkans församling

Brickebergskyrkans församling är en salig blandning av människor i alla åldrar och från väldigt många olika länder. När vi möts en vanlig söndag så är vi en färgglad skara med många familjer från Afrika och Asien, nyinflyttade studenter, nysvenskar med skiftande bakgrund, samt äldre och etablerade Örebroare.

Församlingen har sedan starten på 1930-talet haft ett stort hjärta för social verksamhet och för barn och ungdomar. Just nu jobbar vi särskilt för att bli en församling som är bra för barnfamiljer.
Församlingen är baptistisk – vilket bland annat betyder att vi praktiserar troendedop.  Vi samarbetar med  andra kristna,  framför allt genom att vara en del av det kristna samfundet Evangeliska Frikyrkan, EFK, där mer än 300 församlingar  runt om i Sverige finns med.

Brickebergskyrkan ligger granne med Örebro universitet, i navet mellan Brickebacken, Brickeberg, Almby, Tybble och Södra Ladugårdsängen.
Vi delar lokaler med Örebro Teologiska Högskola och ALT, Akademi för teologi och ledarskap, som är EFKs pastorsutbildning.
Här har församlingen funnits sedan 1983 då lokalerna stod färdiga. Men vid starten 1935 och fram till 1983 låg kyrkolokalen på Trädgårdsgatan i centrala Örebro, och då var namnet Sionförsamlingen.

Brickebergskyrkan
Strängmusiken i Sionförsamlingen

Brickebergskyrkan har alltid haft ett stort engagemang i Brickebacken och 1989 startades förskolan Pärlan och 2021 startades Viktoriaskolan i området.

Brickebergskyrkans församling är instiftare av den skolstiftelse som driver och är huvudman för; Pärlan och Viktoriaskolan.

För vårt teologiska sammanhang, se EFKs Tros- och självförståelsedokument och Lausannedeklarationen.