Internationellt arbete

Internationellt arbete

Navigera

Vårt uppdrag

Brickebergskyrkan vill arbeta för att Jesus Kristus blir känd, trodd, älskad och efterföljd över hela världen. Målet är att möta människors andliga och kroppsliga behov.

I Jesu missionsbefallning har församlingen fått uppdraget att medverka till att Guds rike växer i hela vår värld. Brickebergskyrkan stöttar arbeten i ett flertal länder i Asien och Afrika. I vissa fall ger vi ekonomiskt stöd till projekt och i andra fall stöder vi enskilda personer och familjer som för en längre eller kortare tid arbetar för att människor ska få ett bättre liv samtidigt som de får höra evangeliet om Jesus Kristus.

På Evangeliska frikyrkans hemsida hittar du mer om vårt gemensamma uppdrag i världen: Läs här.

Stipendium

Brickebergskyrkans församling har en missionsfond. Syftet är att uppmuntra enskilda och därmed församlingen som helhet till ett större internationellt engagemang. Detta vill vi göra genom att ge en engångssumma till den som har en aktiv anknytning till församlingen och som vill studera eller engagera sig i internationellt arbete eller besöka en konferens.

StepOut

Är du intresserad av internationellt arbete? StepOut är ett praktikantprogram för unga och seniorer som vill komma ut i världen och få erfarenhet av internationellt arbete.

www.stepout.nu

Ge för livet

Vi stöder Ge för Livet-projektet i Centralafrikanska Republiken.
Du kan läsa om det på www.geforlivet.se
www.efk.se

Vill du ha kontakt med någon i Internationella rådet så skriv till: exp@brickebergskyrkan.se