Hemgrupper

Hemgrupper

Brickebergskyrkan är så mycket mer än byggnaden på Åstadalsvägen där vi träffas för att fira gudstjänst varje söndag. Församlingen består av människor som lever och bor i olika delar av Örebro och därför är den lilla gemenskapen så viktig. Vi har valt att kalla det Hemgrupper.

Hemgrupperna är en del av vardagen i Brickebergskyrkan som hjälper oss att lära känna varandra bättre. Varje vecka träffas olika hemgrupper för att äta tillsammans, be, läsa Bibeln och samtala om livet, vardagen och tron. En hemgrupp brukar bestå av 5 – 12 personer och finns för olika åldrar och med olika inriktning.

Vill du vara med i en hemgrupp och dela livet tillsammans med andra i vår församling? Varmt välkommen att höra av dig för att få veta mer!

Barbro Emilsson: 0768-37 37 81. E-post: emilsson.barbro@gmail.com

Anna-Katrina Zetterberg Lagré: 0703-74 54 84. E-post: annakatrina.lagre@gmail.com