Barn och familj

Barn och familj

I församlingen möts alla åldrar för att tillsammans upptäcka mer om vem Gud är, och för att få inspiration och uppmuntran till att följa Jesus. Här får vi dela livet, lyssna till varandra och ge och ta emot hjälp och stöd.

Egilsbok

Vi hoppas att församlingen ska vara som en familj, där de äldre alltid har de yngre generationernas bästa för ögonen. Därför har vi till exempel gudstjänst med alla åldrar en gång i månaden. Och vi försöker lyssna till vad familjerna tänker om församlingen; hur vi möts, vad vi gör och vad vi äter.

Men det är inte alltid så enkelt. Varken i församlingen eller i familjen.

Vår församlingsledning har läst boken Ge det vidare av den norske pastorn Egil Svartdal, för att ta hjälp av hans långa erfarenhet, tankar och tips.

Vill du läsa boken så har vi ett par utlåningsexemplar.

egilsvartdahl

Församlingsarbetet är som en stafettväxling där varje sträcka är viktig, sa Egil när han för några år sedan intervjuades i samband med Torpkonferensen där han var en av talarna.

Läs här.

Att vara familj är både helt fantastiskt och oerhört utmanande. Att det skaver i relationerna upplever alla föräldrar emellanåt. Och vi tror att alla föräldrar mår bra av stöd för att:

  • hitta redskap och hjälp när det är svårt att hantera konflikter kring till exempel uppfostran och regler.
  • på ett naturligt sätt berätta om sin tro på Jesus för sina barn. Och för att våga be tillsammans med dem. Vi vet att det kan kännas svårt och obekvämt ibland.

Här är några tips på länkar och material som kan ge nya tankar och hjälp att komma vidare.

Länkar EFK: https://efk.se/forsamlingar/barn–ungdom.html

Länkar Örebro kommun: https://www.orebro.se/omsorg–stod/stod-till-barn-unga–familj/familj-foraldraskap–relationer/stod-till-dig-som-ar-foralder.html

Länkar Podd: Föräldrapeppen