Gudstjänster

Gudstjänster

Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans. Till gudstjänsten kommer de som har varit med i många år och de som är med för första gången. Här möter du barn och äldre, familjer och enastående och människor från många olika länder. Barnen är alltid med i början på gudstjänsten innan de går till söndagsskolan*. Och varje gudstjänst tolkas till engelska.

Vi tror att Gud har omsorg om hela vårt liv. I gudstjänsten försöker vi utifrån Bibelns texter tala om det som pågår i våra liv och i vårt samhälle. Vi önskar att gudstjänsten skall beröra och betyda något för livet och vardagen – även för ditt liv och din vardag.

När vi planerar gudstjänsten vill vi ge utrymme för både glädje och allvar och vi försöker se till att det finns plats för värme, tydlighet och relevans. I slutet av gudstjänsten finns det därför möjlighet att tacka Gud, att tända ljus och be för det som ligger närmast, och att få förbön av någon av våra förebedjare.

Efter gudstjänsten är det alltid fika med möjlighet till samtal och gemenskap**.

Fyra fyra gudstjänst

Under våren -24 kommer det att vara café gudstjänst kl 16.00 den fjärde söndagen i månaden. Vi träffas i caféet och börjar med att fika tillsammans. Det fortsätter sedan med predikan, bön och tillbedjan.

Lekrum

För yngre barn har vi ett fint lekrum i anslutning till gudstjänstlokalen. Dit kan man som förälder dra sig undan om man inte kan eller vill vara kvar på gudstjänsten med sitt barn, och följa gudstjänsten via högtalare och ett fönster in mot kyrksalen.

Fakta


Plats: Brickebergskyrkan, Åstadalsvägen 2 Örebro

Ålder: Alla

Tid: Varje söndag kl.11

Språk: Svenska med simultantolkning via lurar till engelska. (Translation into English.)