Kontakt

Kontakt

Navigera

Kontaktuppgifter

Lena Hugo Johansson

Pastor och föreståndare
Tel 0730-21 24 66          
Mail: lena.hugo.johansson@brickebergskyrkan.se

Noa Eriksson Karbin

Barn- och ungdomsledare
Tel 0739-65 61 30          
Mail: noa.erikssonkarbin@brickebergskyrkan.se

Stefan Emilsson

Församlingens ordförande
Tel 0702-13 95 01
Mail: stefan.emilsson@brickebergskyrkan.se

Församlingens expedition

Laila Gustafsson
Mail: exp@brickebergskyrkan.se 

Kerstin Collin (ansvarig för bokning av lokaler) 
Tel 0704-15 42 75
Mail: collinkerstin@gmail.com

Expedition
Församlingsexpeditionen är bemannad tisdagar kl 10-12.
Tel 019-33 08 72.

Besöks- och postadress
Åstadalsvägen 2,
702 21 Örebro

Tidningen Mötet

Vilande under Coronapendemin.
Mail:  motet@brickebergskyrkan.se

Närradio

Brickebergskyrkans närradio, 95,3 mHz,
Mail: narradion@brickebergskyrkan.se

Konto och Swish

Bankgiro: 815-8420

Swish: 123 350 03 78

Hyra lokaler

Kerstin Collin 
Tel 0704-15 42 75
Mail: collinkerstin@gmail.com

GDPR

Läs mer om GDPR