Tankar om tro

Tankar om tro

Tankar om tro

1. Barnaskapets ande: Om förmånen att vara ett Guds barn och våga gå framåt.

2. Ett liv som Job: Om att lita på Gud när livet drabbar oss.

3. Lyssna till Gud 1: Om att ta in av Guds tilltal och förvandlas av livet.

4. Lyssna till Gud 2: Om att höra Guds röst i öknen och när han viskar.

5. Sagt är sagt: Om att ge löften och hålla dem.

7. Låt hans sinnelag råda: Om öppenhet, sårbarhet och tillit.

8. Lydnadens väg: Om att ställa sig under den som älskar.

9. Vem håller repet: Om att vara en kropp tillsammans.

10. Pengarna eller livet: Om att ge av det man har fått.

11. Den bästa näringen: Om tacksamhet som medicin.

12. Egypten eller Kanaan: Om att fokusera på målet.

13. Med Kaleb som förebild: Om att lära sig äta anakiter.

14. Prästen i templet: Om den yttre tjänsten och den inre.

16. På förklaringsberget: Om att se Jesus som den han är.

17. Älska inte världen: Om att vara i men inte av.

18. Nåd och tjänst: Om Guds rättvisa och människans.