Internationellt arbete

Därför finns Brickebergskyrkan i världen: Vi tror att Gud är alla människors skapare och att Guds plan gäller HELA världen och alla människor.

Brickebergskyrkan är aktiv i arbete i ett flertal länder i Asien, Afrika, Europa och Latinamerika. I vissa fall ger vi ekonomiskt stöd till projekt och i andra fall stöder vi enskilda personer och familjer som för en längre eller kortare tid arbetar för att människor ska få ett bättre liv samt höra evangeliet om Jesus Kristus.

Vi samarbetar med Evangeliska Frikyrkan och vår gemensamma vision är: ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen”.

Stipendium

Brickebergskyrkans församling har en missionsfond. Syftet är att uppmuntra enskilda och därmed församlingen som helhet till ett större internationellt engagemang. Detta vill vi göra genom att ge en engångssumma till den som har en aktiv anknytning till församlingen och som vill studera eller engagera sig i internationellt arbete eller besöka en konferens.

StepOut

Är du intresserad av internationellt arbete? StepOut är ett praktikantprogram för unga och seniorer som vill komma ut i världen och få erfarenhet av internationellt arbete. 
www.stepout.nu

Ge för livet

Vi stöder De för Livet-projektet i Paraguay. Du kan läsa om det på www.geforlivet.se
www.efk.se

Vill du ha kontakt med någon i Internationella rådet så skriv till
exp@brickebergskyrkan.se