Hemgrupper

Hemgrupper är en viktig del av vardagen i Brickebergskyrkan.
Varmt välkommen att  vara med i en grupp och dela livet tillsammans med andra i vår församling!
 
Brickebergskyrkan är ju så mycket mer än byggnaden på Åstadalsvägen där vi träffas för att fira gudstjänst varje söndag. Församlingen består av människor som lever och bor i Örebro och därför är den lilla gemenskapen så viktig.
 
Varje vecka träffas  olika hemgrupper  för att fika, be, läsa Bibeln och samtala om livet, vardagen och tron.
En hemgrupp brukar  bestå av 5–12 personer och finns för olika åldrar och med olika inriktning.
 
Kontakta oss för att få veta mer!
Barbro Emilsson,0768-373781
 
Anna-Katrina Zetterberg Lagré, 0703-74 54 84
 

I hem­men bröt de brödet och höll måltid med varand­ra i jub­lan­de, upp­rik­tig glädje.
-Apg 2:46