Gudstjänst Söndagar klockan 11

Alla är välkomna att fira gudstjänst i Brickebergskyrkan!

Till våra gudstjänster kommer de som har varit med i många år och de som är med för första gången. I gudstjänsten möter du barn och äldre, familjer och enastående och människor från olika länder. Varje gudstjänst tolkas till engelska. Barnen är alltid med i början på gudstjänsten innan de går till söndagsskolan.

När vi planerar gudstjänsten önskar vi göra det på ett sådant sätt att det finns utrymme för både glädje och allvar och att det finns värme, tydlighet och relevans.
Vi tror att Gud har omsorg om hela vårt liv. I gudstjänsten försöker vi utifrån Bibelns texter tala om det som pågår i våra liv och vårt samhälle. Vi önskar att gudstjänsten skall beröra och betyda något för livet och vardagen – även för ditt liv och din vardag. I slutet av gudstjänsten finns det möjlighet att tända ljus och be för det som ligger närmast och att få förbön av någon av våra förebedjare.

Efter gudstjänsten är det alltid fika med möjlighet till samtal och gemenskap.

Fakta
Plats: Brickebergskyrkan, Åstadalsvägen 2 Örebro
Ålder: Alla
Tid: Varje söndag kl.11
Språk: Svenska med simultantolkning via lurar till engelska. (Translation in English.)