Lena Hugo Johansson
pastor och föreståndare
Tel 0730-21 24 66          
Mail: lena.hugo.johansson@brickebergskyrkan.se
Esther Börjesson
barn- och ungdomsledare
Tel: 073-333 12 45
Mail: esther.borjesson@brickebergskyrkan.se

Stefan Emilsson
församlingens ordförande
Tel 0702-13 95 01
Mail: stefan.emilsson@brickebergskyrkan.se

Medarbetare på församlingens expedition:

Laila Gustafsson                                                                                             Mail:exp@brickebergskyrkan.se 

Kerstin Collin (ansvarig för bokning av lokaler) 
Tel 070-415 42 75                                     Mail:collinkerstin@gmail.com

Församlingsexpeditonen är bemannad tisdagar kl 10-12.
Tel 019-33 08 72. (Telefonsvarare övriga tider.)

Besöks- och postadress:                                                                     Åstadalsvägen 2,                                                                                                702 21 Örebro

***

Tidningen Mötets redaktion                                                                     Mail:  motet@brickebergskyrkan.se

Brickebergskyrkans närradio, 95,3 mHz,                                          Mail: narradion@brickebergskyrkan.se

***

Bankgiro: 815-8420

Plusgiro: 49 42 26-4

Swish: 123 3 500 378