Aktuellt 1

Kolosserbrevet

Kolosserbrevet

Under hösten gudstjänster kommer förkunnelsen att utgå från Paulus brev till församlingen i Kolossai. Grundtonen i brevet betonar att Kristus är i centrum av allt och vad det innebär att leva med honom som centrum.

Att han är före alltid, att han är skapare och frälsare och den som håller samman allt är en lika hisnande som utmanande tanke. Hans storhet avspeglas också i storheten att vara människa och leva i gemenskap med honom. Utmaningen blir ofta att flytta sitt livscentrum från sig själv till honom. Men det är också ett evangelium, ett glädjebud, en befrielse. Så frågan kommer att upprepas denna höst: Vad innebär det för oss att leva med Kristus som centrum?
 
Till kalendern