Kontakt

 

Lena Hugo Johansson
pastor och föreståndare
tel 0730-21 24 66

lena.hugo.johansson@brickebergskyrkan.se

Lovisa Bernberg
ungdomsledare
tel 073 540 42 86

   lovisa.bernberg@brickebergskyrkan.se

Stefan Emilsson
församlingens ordförande
tel 0702-13 95 01
stefan.emilsson@brickebergskyrkan.se

Medarbetare på församlingens expedition:

Laila Gustafsson, exp@brickebergskyrkan.se

Kerstin Collin (även ansvarig för bokning av lokaler),
tel 070-415 42 75, collinkerstin@gmail.com

Församlingsexpeditonen är bemannad tisdagar kl 10-12.
tel 019-33 08 72. (Telefonsvarare övriga tider.)

Besöks- och postadress: Åstadalsvägen 2, 702 21 Örebro

***

Tidningen Mötets redaktion, motet@brickebergskyrkan.se

Brickebergskyrkans närradio, 95,3 mHz, narradion@brickebergskyrkan.se

***

Bankgiro: 815-8420

Plusgiro: 49 42 26-4

Swish: 123 3 500 378