Kontakt

Lena Hugo Johansson, pastor och föreståndare, tel 0730-21 24 66, lena.hugo.johansson@brickebergskyrkan.se

Lovisa Bernberg, ungdomsledare, tel 073 540 42 86 lovisa.bernberg@brickebergskyrkan.se

Stefan Emilsson, församlingens ordförande, 0702-13 95 01, stefan.emilsson@brickebergskyrkan.se

Medarbetare på församlingens expedition:

Laila Gustafsson, exp@brickebergskyrkan.se

Kerstin Collin (även ansvarig för bokning av lokaler), tel 070-415 42 75, collinkerstin@gmail.com

Bengt Nilsson, 0700-272 78 37, bengt.nilsson34@gmail.com

Församlingsexpeditonen är bemannad tisdagar kl 10-12 och torsdagar kl 10-12, tel 019-33 08 72. (Telefonsvarare övriga tider.) Pastorerna finns även på expeditionen torsdagar kl 10-12.

Besöks- och postadress: Åstadalsvägen 2, 702 21 Örebro

***

Tidningen Mötets redaktion, motet@brickebergskyrkan.se

Brickebergskyrkans närradio, 95,3 mHz, narradion@brickebergskyrkan.se

***

Bankgiro: 815-8420

Plusgiro: 49 42 26-4

Swish: 12 33 500 378