Kalender

25 april, 2018

 • 19:00
  Ordet och Bönen

29 april, 2018

 • 11:00
  Gudstjänst, Extra Församlingsmöte efter gudstjänsten ang beslut om föreståndarfrågan

  Tema: Att växa i tro, Lena Hugo Johansson predikar. Besök av Gideoniterna

3 maj, 2018

 • 19:00
  Bön och lovsång

6 maj, 2018

 • 11:00
  Barngruppernas sommarfest

9 maj, 2018

 • 19:00
  Ordet och Bönen

12 maj, 2018

 • 14:00
  Konsert med Gustav Ryde. Båtsalen

13 maj, 2018

 • 11:00
  Närradiogudstjänst med Nattvard

  Tema: Hjälparen kommer, Ingemar Fhager predikar

16 maj, 2018

 • 19:00
  Ordet och Bönen

17 maj, 2018

 • 19:00
  Bön och lovsång

20 maj, 2018

 • 11:00
  Gudstjänst Pingstdagen

  Tema: Den heliga Anden, Fredrik Wärn predikar