Bönegrupp

Varje måndag kl 18.00 träffas vi i Brickebergskyrkans källare och har bönegrupp. Kvällarna brukar gå till enligt följande: Vi fikar ihop, sjunger ett par lovsånger, läser ett kapitel ur bibeln som vi sedan samtalar om. Vi brukar avsluta med att be. Det är ett tillfälle i veckan att få fördjupas i sin tro och dela vardagen med andra. Det kan vara bra om du gått konfa/kristendomsskola, men alla som börjat sjuan är välkomna!

Källa(r)n

Källa(r)n är Brickebergskyrkans fredagsverksamhet för tonåringar. 19.00 öppnar vi dörrarna och då är det fritt att komma och hänga. På Källa(r)n brukar det vara någon form av aktivitet/tävling som man får vara med på om man vill. Dessutom är det varje gång en andakt där vi ber, sjunger lovsång och lyssnar till något från bibeln. Mycket av tiden präglas dock av att vi hänger med varandra och spelar spel, pingis och bara har det bra! Har du börjat sjuan är du varmt välkommen!

Låt ing­en se ner på dig för att du är ung, ut­an var en före­bild för de tro­en­de i allt du säger och gör, i kärlek, tro och ren­het.
-1 Timotheos 4:12