Om Oss

Vår församling grundades den 5 februari 1935 och församlingen fick namnet Sionförsamlingen. Några år tidigare hade några personer startat en social verksamhet för att hjälpa utsatta i Örebro med mat och kläder. 1930-talet innebar svåra tider, och det rådde stor arbetslöshet, fattigdom och social utsatthet. De som grundade församlingen ville knyta det sociala arbetet till en församling och ge dem som kommit till tro genom verksamheten ett andligt hem.

Under många år höll församlingen till i en hyrd lokal på Trädgårdsgatan som man senare köpte. Den lokalen användes ända fram till 1983 då Brickbergskyrkan stod färdig och kunde tas i bruk.

Brickebergskyrkans församling har sina rötter i svensk baptism och vår historia är starkt knuten till Örebromissionen. Numera samarbetar församlingen med Evangeliska Frikyrkan som är en sammanslutning av samfunden Helgelseförbundet, Fribaptistsamfundet och Örebromissionen.

Brickebergskyrkan har under hela sin historia präglats av många människors engagemang. Fokuset har framför allt varit barn och ungdomar och vi ser som vår stora utmaning att verka i närområdet bland boende och studenter.

Vi är en kristen församling som består av människor som är samlad kring Jesus Kristus. Att vara kristen är att dela livet med andra som tror på Jesus Kristus och gestalta Jesus Kristus där vi finns. Vi vill att vår tro skall smitta av sig i goda relationer till varandra och i ett tjänande för andra människors bästa.

Vår vision kan sammanfattas i meningen

På väg tillsammans med Jesus för världen!